دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

     

 • حضور مدیر شبکه در کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهرقدس
 • جلسه کارگروه امنیت و سلامت غذایی
 • بازدید سرزده دکتر میرشریفی از مراکز
 • بازدید سرزده دکتر میرشریفی از مراکز
 • ویزیت رایگان در شهرک دانش
 • شرکت پرسنل در مراسم 9 دی
 • اتوبوس ایدز
 • حضور دکتر میرشریفی در اتوبوس ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز

 

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس در کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهرقدس

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

حضور دکتر میرشریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

برگزاری کمپین کاهش وزن در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

برگزاری جلسه آموزشی در فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

برگزاری کمیته هماهنگی پویش ملی سرطان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

..

ادامه...
 AWT IMAGE واحد آموزش
 AWT IMAGE واحد مدارس
AWT IMAGE واحد بهداشت خانواده
AWT IMAGEواحد بهداشت حرفه ای 

 

متن

متن

متن

متن