دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه واحد مبارزه با بیماریها و پلی کلینیک تخصصی نسیم شهر

برگزاری جلسه واحد مبارزه با بیماریها و پلی کلینیک تخصصی نسیم شهر در خصوص همکاری مشترک جهت بیماریابی سل   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

برگزاری چهارمین جلسه برنامه ایمنی آب توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

چهارمین جلسه برنامه ایمنی آب با هدف پیشبرد برنامه ایمنی آب برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶

استقرار اتوبوس سلامت درشهرصالحیه توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

اتوبوس سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان برای کنترل سلامت شهروندان شهر صالحیه ... ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

نشست خبری مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان با اصحاب رسانه

نشست خبری مدیر شبکه بهداشت شهرستان بهارستان با خبرنگاران در شبکه بهداشت و درمان بهارستان برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

مصاحبه تلفنی دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان با کانال رادیویی "رادیو تهران"

گفتگوی زنده تلفنی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان.... ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن