دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار کرد: کارگاه نکات فقهی و اسلامی در مشاوره زنان

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای پرستاری ورودی بهمن ۹۴

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

برگزاری دوره آموزشی حضوری نشر

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

انتصاب آقای مهدی نیکبخت به عنوان متصدی سمعی و بصری

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

انتصاب خانم فرنوش رهنمائی به عنوان مسئول روابط عمومی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار کرد: کارگاه نرم افزار Story Line

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

هفتاد و چهارمین جلسه شورای آموزشی

..

ادامه...

 
۱۳۹۶/۹/۲۲ - جلسه دفاع از پروپوزال رقیه اربابی مقدم، دانشجوی ارشد بهداشت باروری
عنوان: ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و ذهن آگاهی با تصویر ذهنی از جسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به مراکز ناباروری و غدد منتخب شهر تهران ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۹/۲۲ - جلسه دفاع از پروپوزال فائزه شورونی دانشجوی ارشد پرستاری سلامت جامعه
عنوان: بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سطح تنهایی در سالمندان ساکن شهر تهران در سال ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۹/۲۰ - جلسه دفاع از پایان نامه شیما شاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد
عنوان: مقایسه عوامل خطرقلبی تعدیل پذیر در افراد با و بدون دریافت فاز سوم بازتوانی قلبی پس از جراحی عروق کرونر (مرکزآموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی سال ۱۳۹۵)

۱۳۹۶/۹/۱۳ - جلسه دفاع از پروپوزال فروزان خدابخشی اردلی، دانشجوی ارشد مامایی
 عنوان: بررسی تاثیر آموزش بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوری

۱۳۹۶/۹/۱۲ - جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمیه کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان
عنوان " بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به روش ایفای نقش به پرستاران کودکان بر کیفیت مراقبت از دیدگاه مادران "

۱۳۹۶/۹/۱۱ - جلسه دفاع از پروپوزال خانم شیرین نصراله نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اورژانس
عنوان " دانش ، نگرش و مهارتهای تصمیم گیری بالینی پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخشهای اورژانس مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران "

۱۳۹۶/۹/۱۱ - جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمدفرجی تبار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
عنوان: بررسی تاثیر برنامه اجرای تور آشنایی بر بروز دلیریوم و اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه پس از عمل جراحی قلب باز

متن

متن

متن

متن