دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

اولویت بندی (رنکینگ) شرکت کنندگان در آزمون رزرو سامانه 190 بر اساس مصاحبه و آزمون کتبی و اعلام مهلت اعتراض

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

شبکه بهداشت شهریار به عنوان اداره برتر در سطح شهرستان شهربار انتخاب شد.

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

واگذاری مرکز خدمات کاهش آسیب سوء مصرف مواد توسط مرکز بهداشت غرب

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

لوح بیمارستان دوستدار کودک توسط کارشناس شیرمادر معاونت بهداشتی به مسئولین بیمارستان صارم اهدا شد

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

AWT IMAGEنرم افزارهای مرتبط
AWT IMAGEسامانه رسیدگی به شکایات190
AWT IMAGEتقویم بهداشتی سال 96