دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

ارائه خدمات غربالگری سرطان‌های شایع زنان معاونت بهداشت

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در هفته ملی سلامت بانوان ایرانی، خدمات غربالگری سرطان‌های شایع زنان را ارائه داد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

انجام مکمل یاری در هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، مکمل یاری ویتامین D را در هفته ملی سلامت بانوان ایرانی انجام داد.   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

برگزاری سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان رباط کریم

سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان رباط کریم برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در سرای محله جمال زاده

تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب برای ارائه خدمات بهداشتی رایگان در سرای محله جمال زاده مستقر شد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن