دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آدرس: تهران ـ اتوبان همت ـ جنب بيمارستان ميلاد ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ‌ ساختمان ستاد مركزي ـ طبقه دوم
اتاق هاي 201 و 207 و 208
تلفن تماس : 86702201 – 86702207- 86702208
فاکس : 88622741

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه

کارگاه پرستاری و تست های آزمایشگاهی بیوشیمی در تاریخ دوازدهم خرداد ماه سالجاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه

کارگاه پیشگیری خطا در بالین و حل مشکل در تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه سالجاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کنفرانس علمی یکروزه

کنفرانس علمی یکروزه بررسی مسایل علمی و آزمایشگاهی HPVپاپیلوما ویروس انسانی در تاریخ هفتم خرداد ماه سالجاری در بیمارستان پارس برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت آموزش از تاریخ بیست و هشتم لغایت سی و یکم خرداد ماه سالجاری در مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروزگر برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

برنامه بازآموزی مدون

برنامه بازآموزی مدون سوزن خشک در فیزیوتراپی در تارخی چهارم خرداد ماه سالجاری در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم