دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ستاد مرکزی دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان بهارستان

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره
 
نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 
کارشناسان
 
نام سمت
لیلا حبیبی کارشناس
کتایون سادات حیدری متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
حدیث ستوده کارشناس
فاطمه داودنیا کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
پرویز مولایی متصدی امور دفتری
فروغ یزدانی کارشناس

متن

متن

متن