دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  (به تفکیک اساتید):
 

|جناب آقای دکتر  ملکی| |سرکار خانم دکتر صدوقی| |جناب آقای دکتر ابوترابی| |سرکار خانم دکتر  آیت اللهی|
|سرکار خانم باقرزاده| |جناب آقای دکتر آرین خصال| |سرکار خانم دکتر ابراهیمی| |سرکار خانم دکتر احمدی|
|جناب آقای دکتر پناهی| |سرکار خانم محقق| |سرکار خانم دکتر موحد سلیمانی| |جناب آقای دکتر جعفری|
|سرکار خانم دکتر دهناد| |جناب آقای دکتر شعبانی نژاد| |جناب آقای دکتر هادیان| |سرکار خانم دکتر وطن خواه|
|جناب آقای دکتر شیخ طاهری| |سرکار خانم دکتر مصلحی| |جناب آقای دکتر صدقی| |سرکار خانم دکتر اسکروچی|
|سرکار خانم دکتر صیفوری| |جناب آقای دکتر لنگری زاده| |جناب آقای دکتر سیدین| |جناب آقای دکتر رواقی|
|جناب آقای دکتر رضاپور| |سرکار خانم دکتر رئیسی| |سرکار خانم دکتر نعمتی| |جناب آقای دکتراحمدی|
|جناب آقای دکتر علی پور| |جناب آقای  علی بیک| |جناب آقای دکتر هشتجین|


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: pubmed | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | isi | مقاله |

دفعات مشاهده: 1888 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر