دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


معاون پشتیبانی دانشکده
دفتر معاونت پشتیبانی
شرح وظایف معاونت پشتیبانی


مرکز تلفن
تاسیسات
خدمات
انبار
نقلیه


اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
در مورد کمیته تحقیقات دانشجویی
اساسنامه
منشور اخلاقی


اساسنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

تعریف:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره۱: دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.

تبصره ۲:کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

اهداف کمیته:

۱- ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

۲-نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

۳-  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

۴- ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

۵-ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

۶-بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

وظایف کمیته :

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری تورهای دانشجویی

برگزاری همایش های دانشجویی

الف- مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده :

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از میان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتصاب می گردد. مسئول کمیته یکی از اعضای هیات علمی بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

وظایف مسئول کمیته :

۱- صدورحکم انتصاب دبیر

۲- نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته

۳- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت اهداف کمیته

۴-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

۵-پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با دانشگاه

۶-گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی(کمیته تحقیقات دانشجویی) دانشگاه

ب- دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی :

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  از میان دو نفر از  اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتخاب میگردد.

وظایف دبیر:

۱-انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

۲- اجرای مصوبات هسته مرکزی ( و شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

۳-انتصاب مسئولین واحد های کمیته

 ۴- هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

۵- ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های هسته مرکزی ( و شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

۶-ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و شورای مرکزی کمیته تحقیقا�کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: کمیته تحقیقات دانشجویی |

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر